Kythiraikos Syndesmos Library

            Ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών και η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών διατηρούν βιβλιοθήκες με βιβλία Κυθηρίων και άλλων συγγραφέων, κυθηραϊκού κατά το πλείστον ενδιαφέροντος.

            Ο πνευματικός αυτός πλούτος δεν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό, γι’ αυτό τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω σωματείων αποφάσισαν να συνενώσουν τις βιβλιοθήκες τους σε μια ενιαία με στόχο τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην οποία να αποτυπώνεται το σύνολο των τεκμηρίων τους. Ωστόσο η προσπάθεια αυτή παρουσίαζε δυσκολίες λόγω των πενιχρών οικονομικών μέσων και το έργο φαινόταν ακατόρθωτο.  

            Όμως η καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών κυρία Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, εκτιμώντας τη σημασία του πνευματικού αυτού πλούτου, είχε την πρωτοβουλία να εντάξει το έργο της δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των Βιβλιοθηκών του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών και της Εταιρείας Κυθηραίκών Μελετών σε Επιστημονικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, του οποίου προϊσταται, για Επαγγελματική Κατάρτιση των Φοιτητών (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Για την υλοποίηση του έργου,  εργάσθηκαν φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

            Το επιστημονικό και ερευνητικό αυτό έργο, υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και πραγματοποιήθηκε υπό την άμεση εποπτεία της κυρίας Αρώνη και με τεχνική σύμβουλο την διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου κυρία Κωνσταντία Κακάλη. Αμφότερες οι επόπτριες εργάσθηκαν για την υλοποίηση του έργου αμισθί.

            Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαχείρισης της ενιαίας πλέον Βιβλιοθήκης του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών και της  Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών απαιτήθηκε η εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθηκών, τα έξοδα του οποίου κάλυψε εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα Αρώνη Αυστραλίας « Nicholas Anthony Aroney».

            Ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών και η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών ευχαριστούν θερμότατα όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου.

 

 Γεώργιος Καρύδης                                                          Καθηγ.Νίκος Πετρόχειλος

          Πρόεδρος                                                                               Πρόεδρος

Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών                                  Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών

 


Στον 8ο όροφο του Τριφυλλείου Μεγάρου στην οδό Θεμιστοκλέους 5 στεγάζονται οι Βιβλιοθήκες της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών και του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών. Πρόκειται για αξιόλογες Βιβλιοθήκες με βιβλία που σχετίζονται κυρίως με τα Κύθηρα και τον ευρύτερο χώρο των Ιονίων Νήσων καθώς και με τον ευρύτερο ελληνικό και διεθνή χώρο. Σημαντική επίσης είναι η συλλογή του συνόλου σχεδόν των κυθηραϊκών εφημερίδων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών.

Λόγω της αξίας των δυο αυτών Βιβλιοθηκών, ως υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου επεδίωξα την ανάδειξη του πλούτου τους με την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, που διεξάγεται στο πλαίσιο Ερευνητικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια για Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση των φοιτητών Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ. (Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών καθώς και η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ καλύπτονται πλήρως από το ΕΣΠΑ).

Ήδη έχει κλείσει μια δεκαετία αφ’ ότου ξεκίνησα με τους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου τις επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες στις Βιβλιοθήκες. Στο πλαίσιο του ως άνω Προγράμματος οι φοιτητές, που απασχολήθηκαν στη Βιβλιοθήκη του Κυθηραϊκού Συνδέσμου εκπαιδευόμενοι ανά ομάδες των οκτώ ατόμων, έκαναν κατ’ αρχάς την αποδελτίωση των άρθρων καθώς και όλης της ύλης των εφημερίδων και περιοδικών, τα οποία καταγράφηκαν σε ειδικά απογραφικά δελτία που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ειδικά κυτία στη Βιβλιοθήκη, όπου υπάρχει και σύντομη περίληψη του περιεχομένου των εφημερίδων κατ’ άρθρο.

Στην συνέχεια οι ασκούμενοι φοιτητές στα ειδικά εργαστήρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων προέβησαν υπό την εποπτεία μου σε ψηφιοποίηση όλων των Κυθηραϊκών εφημερίδων από το 1893 μέχρι το 2010, που έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο με το ψηφιοποιημένο υλικό καθίστανται οι εφημερίδες πολύ ευκολότερα προσβάσιμες σε πολλαπλές ερευνητικές προσεγγίσεις ενώ ταυτόχρονα διασώζονται από την αναπόφευκτη φθορά που επέρχεται με την απ’ ευθείας ανάγνωση.

Τέλος, υπό την συνεχή παρότρυνση του Προέδρου της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών καθηγητή Νίκου Πετρόχειλου και του Προέδρου του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών Τζώρτζη Καρύδη, ανέλαβα να υλοποιήσω το εγχείρημα της ψηφιοποιημένης καταλογογράφησης των βιβλίων και των λοιπών εντύπων που περιλαμβάνονται στις Βιβλιοθήκες της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών και του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών. Έτσι στο πλαίσιο ηλεκτρονικής απεικόνισης, οργάνωσης και διαχείρισης των Βιβλιοθηκών της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών και του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών οργανώθηκε υπό την εποπτεία μου το πρόγραμμα οργάνωσης και δημιουργίας online δημόσιου καταλόγου των Βιβλιοθηκών αυτών, οι οποίες στο εξής αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, όπου όμως υπάρχει σε κάθε λήμμα η ένδειξη αν ανήκει στην Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών ή στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Αθηνών.

Το έργο της ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαχείρισης της Βιβλιοθήκης συνίσταται στην καταλογογράφηση και ευρετηρίαση των βιβλίων σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Το πρόγραμμα του καταλόγου των βιβλίων, εντύπων, κ.ά., έχει δίγλωσσο προφίλ (αγγλικά και ελληνικά), περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης. Έχει γίνει καταγραφή 3.300 βιβλίων, τα οποία έχουν ταξιθετηθεί με τον ταξινομικό αριθμό και τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος του συγγραφέα ή του τίτλου του βιβλίου. Επίσης έχει συνταχθεί αναλυτικός κατάλογος περιοδικών, που αποτελείται από 192 τίτλους στους οποίους περιλαμβάνονται πολλά τεύχη. Ο κατάλογος περιέχει τα πλήρη στοιχεία του κάθε περιοδικού. Η καταγραφή του βιβλιακού υλικού έγινε σε πίνακες excel στους οποίους καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία εκάστου βιβλίου (π.χ. αριθμός εισαγωγής, συγγραφέας, τίτλος, εκδότης, χρονολογία, έκδοση, τόμος, ISBN, φυσική περιγραφή, ταξινομικός αριθμός, ενδεικτικό στοιχείο σε ποια βιβλιοθήκη ανήκει-Ε.Κ.Μ./Κ.Σ.Α., τοποθεσία-shelving location).

Με την ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρονικής οργάνωσης της Βιβλιοθήκης θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μας στην διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου κυρία Κωνσταντία Κακάλη, η οποία πρόθυμα μας παρείχε τις πολύτιμες γνώσεις της και την στήριξή της. Χάρις στην συμμετοχή της κυρίας Κακάλη ως τεχνικής συμβούλου, και μάλιστα αμισθί, κατέστη δυνατή η οργάνωση του καταλόγου της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αλεξάνδρα Λουράντου για την συμβολή της κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου. Το πληροφοριακό σύστημα ανέπτυξε και παραμετροποίησε για τις ανάγκες του ενιαίου καταλόγου και της διαδικτυακής του εμφάνισης ο τεχνικός βιβλιοθηκονόμος Δημήτρης Αντωνάκης που επιμελήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την συνολική του λειτουργία και τον ευχαριστούμε για αυτό.

Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι το έργο της δημιουργίας του καταλόγου της Ενιαίας Βιβλιοθήκης, που απαιτούσε εκτός των άλλων και επίπονη αναζήτηση σε βιβλιοθήκες, ελληνικές και διεθνείς, πραγματοποιήθηκε με την άοκνη εργασία και τον ζήλο που επέδειξαν οι ασκούμενες φοιτήτριες του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κατερίνα Αγγελοπούλου, Αγγελική Πουραϊμη, Αθηνά-Αλγκέρτα Μπάτσι και Ευδοκία Χατζηευαγγέλου, οι οποίες εργάσθηκαν με «μεράκι» πολύ πέραν των υποχρεώσεων που είχαν.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016

Καίτη Αρώνη-Τσίχλη

Καθηγήτρια Ιστορίας

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο